♥ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของฑิฆัมพร สุดาเดช นะคะ♥

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ครั้งที่ 13
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 
สรุปผลการเรียนรู้โดยการใช้ผังความคิด


**วันนี้กลุ่มของฉันออกไปนำเสนอการสอน
หน่วยเรื่อง ครอบครัวของเรา

สมาชิกในครอบครัว
กลุ่มของบี แอน และดา นำเสนอหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ผลไม้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น