♥ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของฑิฆัมพร สุดาเดช นะคะ♥

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ครั้งที่ 9
วันที่ 9 มกราคม 2556
วันนี้เรียนเรื่องมาตรฐาน
สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐาน ค.ป. 1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
เรื่องสมาชิกในห้องเรียน
อุปกรณ์คือ ตารางที่สามารถโยกย้ายได้
รูปสัตว์ รูปผลไม้ รูปผัก แบ่งรูปเป็นกลุ่ม
หากใครมาโรงเรียนก่อนก็เอารูปประจำตัว
ของตนเองไปเสียบไว้อันดับแรกในแถวของกลุ่มตนเอง
อันดับ 2 อันดับ 3 ก็ต่อกันไป
และสามารถนับสมาชิกที่มาและขาดในแต่ละกลุ่ม
ได้อย่างง่ายดาย

 
การใช้ปฏิทิน คือ ให้เด็กๆได้รู้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่
โดยคุณครูเป็นคนวงกลมพร้อมกับเด็ก
เด็กจะได้รู้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ เดือน พ.ศ. อะไร
และเด็กสามารถจำได้ว่าเลขตัวนี้เรียกว่าอะไร
และในแต่ละวันสภาพภูมิอากาศ
ในแต่ละท้องที่แตกต่างกันคุณครูสา
มารถเขียนลงไปได้
ว่าแถวบ้านของใครภูมิอากาศเป็นยังไง

เช่น ท้องฟ้าแจ่มใส
ฝนตก
ท้องฟ้าครึ้ม
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
*ฏิทินการเพิ่มจำนวนในแต่ละวัน
คุณครูสร้างขึ้นมาเองได้..และเขียนเพิ่มวันที่
ในแต่ละวันจะทำให้เด็กๆรู้และเขียนได้โดย
ที่ไม่ต้องเอาปฏิทินมาวงเพราะจะทำให้เด็กรู้ตัวเลขล่วงหน้าแล้ว
สาระที่ 2 : การวัด
มาตรฐาน ค.ป. 2.1 : เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เงิน และเวลา
มาตรฐาน ค.ป. 1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
สาระที่ 2 : การวัด
มาตรฐาน ค.ป. 2.1 : เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เงิน และเวลา
 
*ใช้สอนน้ำหนัก ซ้าย ขวา ระหว่าง ผ่าน ตรงกลาง

สาระที่ 3 : เรขาคณิต
มาตรฐาน ค.ป. 3.1 : รู้จักใช้คำในการบอกตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง
มาตรฐาน ค.ป. 3.2 : รู้จัก จำแนกรูปเรขาคณิต และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการจัดกระทำ
สาระที่ 4 : พีชคณิต
มาตรฐาน ค.ป. 4.1 : เข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์
สาระที่ 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค.ป. 5.1 : รวบรวมข้อมูลที่เกียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอ
สาระที่ 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น