♥ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของฑิฆัมพร สุดาเดช นะคะ♥

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ครั้งที่2
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 
       อาจารย์แจกกระดาษ A4 แล้วให้แบ่งกัน 4 คน  โดยให้วาดภาพที่เป็นสัญลักษณ์แทนชื่อตนเองไว้ด้านบน แลเขียนชื่อจริง+นามสกุลไว้ใต้ภาพ  แล้วให้คนที่มาก่อนเวลา 08.30 น.เอาไปติดไว้บนกระดาน ที่อาจารย์ได้ขีดเส้นไว้ให้แล้ว
>> การเชื่อมโยงจากภาพ  รูปทรง จำนวน จัดหมวดหมู่ ขนาด
>> การนับ  คนที่มาก่อนเวลา 08.30 น. มีจำนวน 19 คน 
-----การนับเพิ่ม (การบวก)
-----การนับลด(การลบ)
##อาจารย์ได้ให้งาน โดยไปหาหนังสือคณิตศาสตร์
-จดชื่อหนังสือ
-ผู้แต่ง
-ปีที่พิมพ์
-เลขรหัสหนังสือ
จำนวน 5 เล่ม และใน 5 เล่มนั้น
เลือกหยิบมา 1 เล่ม
จดเอาเฉพาะเลขที่หน้า,บรรณานุกรม,ปีที่พิมพ์,สำนักพิมพ์
ตามหัวข้อดังนี้   
1.ความหมายของคณิตศาสตร์ 
2.ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ 
3.ขอบข่าย/เนื้อหาของคณิตศาสตร์ 
4.หลักการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น