♥ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของฑิฆัมพร สุดาเดช นะคะ♥

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ครั้งที่ 1
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
ย้ายห้องเรียนจากห้อง 432มาเป็นห้อง 224
สรุปผลการเรียนรู้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยแยกหัวข้อได้ดังแผนผังความคิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น